Return to site

支持加州大學的粵語項目

· Campaign,UC Berkeley

我哋正式啟動咗一場全面支持喺加州大學柏克萊分校設立粵語基金嘅活動!

Save Cantonese (守護粵語) 正積極同加州大學柏克萊分校合作,致力將加州大學柏克萊分校打造成粵語學術同文化研究嘅中心。加州大學伯克利分校擁有北美頂尖嘅東亞語言研究中心。粵語係一個新興嘅項目,需要大力支持先至可以達到其他語言嘅地位;我哋嘅最終願景係支持唔止係粵語,仲有台灣同其他不斷增長嘅語言項目。您願意成為幫助粵語展翅飛翔嘅支持者嗎?

我哋嘅籌款目標金額為 500 萬美元,可以支持兩位導師永久教授三個等級的粵語課程。呢個可以保障粵語唔受到未來任何預算威脅,令廣東話同其他語言課程享有同等地位,並確保未來幾代嘅學生可以喺學術、商業同社會範籌中成功使用廣東話。引述 Cal4Canto 創辦人 Stephanie Wong 嘅一句話:「忠於加州大學柏克萊校方服務社會嘅承諾,我哋必須投資粵語話教育,賦予柏克萊嘅學生能力去服務佢哋嘅家庭同社區。」

想參與或了解更多嗎? 請聯絡 team@savecantonese.org,我們的活動負責人將與您聯繫。 目前,柏克萊為此事業可接受的最低捐款額為 25000 美元。

謝謝你成為粵語團隊的一份子!冇咗你,我哋唔可能做到呢一步。

broken image